Centrum Labyrint z.s.

Palackého 134 - Národní dům
738 02 Frýdek-Místek
+420 604 999 983
Asistovaný kontakt

Jedná se o podporované setkávání rodičů (osoby blízké) s dětmi za přítomnosti odborného pracovníka naší organizace. Cílem je volné rozvíjení vzájemných vztahů mezi dítětem a rodičem (osobou blízkou), u kterého dítě nežije nebo má přerušené vztahy dlouhodobým odloučením.

Nejčastěji rodiče přichází na doporučení sociální pracovnice nebo soudu. Přestože vzájemné vztahy rodičů nemusí být pozitivní, jsou ochotni se spolu dohodnout na průběhu setkávání a umožnit tak dítěti a druhému rodiči vzájemný kontakt v poskytnutých prostorách organizací a za účasti odborného pracovníka.

Pokud se rodiče nedokáží domluvit na tom, jak se bude dítě setkávat s rodičem, se kterým nežije, nařídí asistované kontakty soud. Jedná se často o případy zjevných manipulací, kdy došlo k vážnému narušení vztahu dítěte k jednomu z rodičů. Dítě se s rodičem nevidělo několik měsíců, někdy i let. V těchto případech je důležitá souběžná práce s dítětem i oběma rodiči v rámci rodinné terapie nebo delší oddělená přípravná setkání na asistovaný kontakt. Soudní nařízení se osvědčují zejména u mladších dětí.

Ve všech případech, kdy je kontakt dítěte s jedním z rodičů (osoby blízkou) obtížný, napomáháme zlepšení vzájemných vztahů, aby se spolu děti a rodiče mohli opět bezproblémově stýkat.

Průběh asistovaného kontaktu

V případě shody obou stran o realizaci asistovaného kontaktu s dítětem je uzavřena s účastníky smlouva "Dohoda o asistovaném kontaktu".
Samotný průběh asistovaného kontaktu se řídí vždy potřebami dítěte, může být realizován v prostorách organizace, ale i ve vhodných prostorách pro hru a tam kde se dítě cítí bezpečně tj. dětské komerční herny, veřejné hřiště, dětské atrakce.
V případě uzavření smlouvy se účastníci Asistovaného kontaktu řídí podmínkami a pravidly Asistovaného kontaktu, tak jak jsou nastaveny organizací Centrum Labyrint. Výjimky jsou možné pouze na základě sjednané shody všech účastníků Asistovaného kontaktu tj. i odborného pracovníka Centra Labyrint.

Centrum Labyrint z.s

Služby pro rodiny s dětmi

Email

info@centrumlabyrint.cz

Telefon

+420 604 999 983

Adresa provozovny

Palackého 134 -Národní dům 
738 02 Frýdek-Místek

naši partneři

©️
2015 -
2024
Centrum-Labyrint 
Služby pro rodiny s dětmi
envelopephonemap-marker linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram