Centrum Labyrint z.s.

Palackého 134 - Národní dům
738 02 Frýdek-Místek
+420 604 999 983
Mediace

Mediace je způsob řešení sporů a konfliktů a jejím cílem je uzavření dohody. Základním prvkem mediace je, že mezi znesvářené strany vstoupí třetí, nezávislá osoba, tzv. mediátor, který se stává prostředníkem ke smírnému řešení sporných otázek. Je to neformální proces a každá mediace je přizpůsobena potřebám a tempu samotných stran.

Mediátor je odborný profesionál, který je zodpovědný za řízení mediačního procesu, za efektivní komunikaci a na rozdíl od jiných prostředníků neřeší, nehodnotí a nenavrhuje žádná řešení. Je připraven naslouchat oběma účastníkům, pracovat s jejich emocemi, jejich složitou situaci dobře sleduje a nastalé problémy pojmenovává a předkládá je jako témata ke společnému projednání a pak řešení.

Cílem mediace je najít nová řešení na danou situaci, je to proces, který se soustředí na budoucnost. Mediátor podporuje strany tak, aby jimi odsouhlasená řešení byla reálná, uskutečnitelná a aby zohledňovala možnosti a potřeby všech zúčastněných stran. Finální dohoda stran může být písemná, pokud si to oba přejí.

Mediace není doporučována pro konflikty, kde jedna nebo více stran nepřekonatelně touží po odvetě, a nelze ji použít ani tam, kde právo stanoví autoritativně práva a povinnosti stran (např. omezení svéprávnosti).

Mediací můžete řešit veškeré civilní spory např. z oblasti rodiny (rozvodové a po-rozvodové uspořádání aj. viz níže), provozní a obchodní kauzy (spor na pracovišti mezi kolegy, konflikt podřízený a nadřízený, jakákoliv nedorozumění, která komplikují atmosféru na pracovišti a plnění úkolů, složité situace mezi firmami, institucemi o jakémkoliv tématu), sousedské spory (konflikt mezi sousedy, kamarády, známými, konflikt mezi občanem a institucí)

Příklady oblastí, ve kterých je možné využít rodinnou mediaci 

manželské spory, předmanželské smlouvy, v průběhu manželství nastavení pravidel,
urovnání po-rozchodových a po-rozvodových sporů, úprava a rozdělení majetku, spory o výchovu, výživné a styk s dětmi, 
vícegenerační spory, příbuzenské spory (mezi rodiči a dětmi), dědictví.

Výhody mediace oproti soudnímu řízení

zohlednění zájmů, kterým by u soudu nebyla věnována pozornost, mít soukromí a záruku uchování důvěrných informací, mít kontrolu nad procesem řešení sporu a jeho výsledkem,
vyhnout se soudnímu sporu a snížit tak časové i finanční investice, nižší náklady na řešení a následky konfliktů, 
jednat v neformálním a bezpečném prostředí, flexibilní a jedinečné řešení konfliktu, šité na míru konkrétním stranám, výrazně lepší spokojenost zúčastněných stran s formou dohody a jejího následného dodržování.

Průběh mediace

jedno mediační setkání obvykle probíhá v délce 3 hodin, princip dobrovolnosti procesu zajišťuje, že mediaci mohou strany ukončit kdykoliv si přejí a také rozhodnout zda chtějí pokračovat, v rámci rovnosti stran se předpokládá, že podíl aktívního času obou stran bude stejný a stejně se podílí obě strany na úhradě ceny mediačního setkání tj. na půl,
mediace má daný postup, nejdříve mluví lidé k mediátorovi (střídavě a postupně) a mediátor sleduje a pracuje s tím s čím přicházejí, co je pro ně důležité, mediátor se pokouší nalézt a pojmenovat témata k řešení, mediátor používá v průběhu pro svou potřebu zápis na papír, v průběhu mediace nastane moment, kdy mediátor umožní ve vhodné době komunikaci stranám a ty hovoří k sobě navzájem a mohou tak pracovat společně na dohodě mezi sebou,
při hledání konstruktivního řešení mediátor neustále ověřuje možnou realizaci navrhovaných řešení u obou stran, může jednotlivé body patřící do budoucí dohody zaznamenávat po dohodě s účastníky, před koncem mediace se  všem vyhovující řešení vybírají, zapisují do dohody, samotná dohoda obou stran pak může být, v případě potřeby,  i podkladem pro soud a jeho rozhodnutí, 

Centrum Labyrint z.s

Služby pro rodiny s dětmi

Email

info@centrumlabyrint.cz

Telefon

+420 604 999 983

Adresa provozovny

Palackého 134 -Národní dům 
738 02 Frýdek-Místek

naši partneři

©️
2015 -
2024
Centrum-Labyrint 
Služby pro rodiny s dětmi
envelopephonemap-marker linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram