Pozvánka na setkání pěstounů (s dětmi v NRP do 12 let)

10.11.2016 13:11

Zveme vás na setkání skupiny pěstounů z Frýdecko-Místecka, v němž nabízíme bezpečné prostředí pro vzájemné sdílení svých problémů a pocitů, které provází většinou náročný výkon náhradní rodinné péče.

Přijďte si vzájemně vyměnit zkušenosti a popovídat u kávy a čaje.

Termín: sobota 10.12. 2016 od 15 do 18 hodin

(rozsah vzdělávání - 4 vyuč. hodiny)

Místo: Národní dům, Frýdek-Místek (místnost č. 2)

Moderátor: Mgr. Jana Alžběta Mikulíková

Téma: přinese sama skupina

Cena: 600,- Kč / 1 pěstoun, poručník

(vzdělávání, pitný režim)

 

Pěstounům a poručníkům, kteří mají uzavřenou Dohodu o výkonu pěstounské péče s jinou organizací, proplatí vzdělávání jejich pověřená osoba po předcházející dohodě. Kapacita je omezena, proto se neváhejte přihlásit co nejdříve, nejpozději však do 3.12.2016.

Kontakt:

Mgr. Jana Alžběta Mikulíková

E:mail: centrumlabyrint@centrum.cz , Tel: 608 575 384