CENÍK SLUŽEB

Ceny za služby jsou smluvní a mohou se lišit v závislosti na konkrétních okolnostech a náročnosti daného případu. V případě dojezdu do domácnosti klientů či na Vaše pracoviště si účtujeme dopravné. Konečnou cenu s Vámi vždy dohodneme předem. Vstupní konzultace (telefonická, e-mailem) je zdarma. V odůvodněných případech (prokázání hmotné nouze, studenti, maminky na RD, senioři, opakovaná setkání) je možná sleva.

Tyto služby jsou pro osoby pečující, které mají s naší organizací uzavřenu dohodu o VPP, zdarma.

- individuální supervize

Většinou účtujeme v této sazbě: odměna ve výši 900 Kč za každou započatou hodinu.

- skupinová supervize

Většinou účtujeme v této sazbě: odměna ve výši 1000 Kč za každou započatou hodinu.

- mediace

Většinou účtujeme v této sazbě: odměna ve výši 1000 Kč za každou započatou hodinu. Bývá pravidlem, že odměnu mediátora hradí účastníci mediace rovným dílem, tedy 500 Kč za každou započatou hodinu každý. Obě strany tak mají vyvážený zájem na efektivním průběhu mediačního jednání a vyřešení své situace v rozumném čase.

- asistovaný kontakt rodiče s dítětem

Většinou účtujeme v této sazbě: odměna ve výši 500 Kč za každou započatou hodinu (pro každého rodiče 250 Kč - všední den).

Většinou účtujeme v této sazbě: odměna ve výši 700 Kč za každou započatou hodinu (pro každého rodiče 350 Kč - so, ne, svátek).

- příprava na asistovaný kontakt rodiče s dítětem

První konzultace s oběma rodiči dítěte zdarma.
Většinou účtujeme v této sazbě: odměna ve výši 800 Kč za každou započatou hodinu (pro každého rodiče 400 Kč).

- asistované předání dítěte mezi rodiči

Většinou účtujeme v této sazbě: odměna ve výši 400 Kč - předání tam a zpět ve všední den (pro každého rodiče 200 Kč)

Většinou účtujeme v této sazbě: odměna ve výši 600 Kč - předání tam a zpět o víkendu či svátcích (pro každého rodiče 300 Kč)

- rodinná terapie

Většinou účtujeme v této sazbě: odměna ve výši 1000 Kč za každou započatou hodinu.