NÁŠ TÝM

Lenka Honsárková

 • 1997 - Střední integrovaná škola v Českém Těšíně, obor Obchodník
 • 2003 - sebezkušenostní výcvik - Práce s dětmi a mládeží, CNN Frýdek Místek
 • 2004 - Vyšší odborná škola sociální v Ostravě, obor Sociální práce
 • 2007 - integrující přístup v rodinné terapii Rodina v procesu změny, Soft Prostor Praha
 • 2011 - bakalářské studium Ostravské univerzity v oboru Sociální práce
 • 2012 - mediační výcvik, MSK Ostrava
 • 2014 - supervize v pomáhajících profesích, Hestia Praha
 • 2016 - výcvik v narativní psychoterapii, Gaudea Praha
 • 2018 - zahájení výcviku v Integrativním osobnostním růstu KNO-SA-LE, Ostrava
 
V sociální sféře pracuje již přes patnáct let, své cenné zkušenosti pro práci s rodinami nabyla na několika postech - od sociálního pracovníka až po manažera. Stála u zrodu několika nových sociálních služeb v Havířově. Působila při Úřadu vlády ČR jako lokální konzultant. Pracovala jako metodik náhradní rodinné péče. V posledních letech se více zaměřuje na rodinou psychoterapii a lektorskou práci.
Je spoluzakladatelkou Centra Labyrint, kde pracuje jako sociální pracovník, akreditovaný lektor, mediátor a psychoterapeut. Pracuje pod pravidelnou supervizí. Momentálně pokračuje v dalším výcviku psychoterapie.
 
Má dospělého syna s PAS. Energii čerpá na procházkách se svým psem, rekreačně sportuje a baví ji poznávat nová místa a lidi.

 

Jana Alžběta Mikulíková

 • 1996 - Střední zdravotnická škola ve Frýdku-Místku, obor Všeobecná sestra
 • 1999 - bakalářské studium Ostravské univerzity v oboru Profesní poradenství a rekvalifikace
 • 2000 - doplňující pedagogické studium, Ostrava
 • 2002 - magisterské studium na Filozofické fakultě Ostravské univerzity, obor Sociální práce s poradenským zaměřením
 • 2011 - instruktor fitness
 • 2014 - mediační výcvik při Asociaci mediátorů ČR
 • 2015 - zkoušky vykonavatele exekutora u Exekutorské komory ČR
 
Několik let vedla nestátní zdravotnické zařízení poskytující péči nastávajícím maminkám, poskytovala laktační poradenství, vedla kurzy zaměřené na péči o malé děti a soustavně se vzdělávala v rámci školení pro nelékařské odborníky ve zdravotnictví.
Poslední roky nabírala zkušenosti jako poradce v občanské poradně, poradně pro rodinu, dále jako mediátor, lektor a pracovník v náhradní rodinné péči. Pracovala jako odborný poradce v několika projektech s pachateli trestných činů a s klienty bez pracovního uplatnění.
Nahlíží na člověka a jeho životní situaci v celostním měřítku. Při své práci uplatňuje poznatky ze všech vědních oborů, kterými ve své profesní kariéře prošla.
Nadále se vzdělává v různých oblastech práce s dětmi a dospělými, zejména v oblasti náhradní rodinné péče a problematiky práce s rodinou v konfliktu.
Je spoluzakladatelkou Centra Labyrint, kde pracuje jako sociální pracovník, lektor a mediátor. Pracuje pod pravidelnou supervizí. Momentálně se připravuje na zkoušky zapsaného mediátora.
 
Je maminkou tří dětí. Ráda tráví čas v přírodě, dále ve volném čase dělá instruktorku fitness a angažuje se při ochraně práv zvířat.