REALIZOVANÉ PROJEKTY

Moravskoslezský kraj - Resocializační program MSK 2016“

Program pro osoby, které se dopustily protiprávního jednání včetně spáchání trestného činu

V rámci programu je zaměřena pozornost na problémy klientů v otázce hodnot a stylu života, řešení problémů s absencí pracovních návyků, dodržování pravidel a přijímání odpovědnosti za své chování a další.

Program je určen pro osoby mladistvé a dospělé, které:

spáchaly přestupek

mají uložen alternativní trest (domácí vězení, obecně prospěšné práce a jiné)

jsou podmínečně odsouzeny

přicházejí z výkonu trestu

Kde nás najdete?

Frýdek-Místek, Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky, Nový Jičín, Havířov-Šumbark

Možnost objednání u koordinátorky projektu Mgr. Jany Alžběty Mikulíkové na tel. čísle 608 575 384 či e-mailu centrumlabyrint@centrum.cz

Co nabízíme?

1.Poradenství – v rámci poradenství se zaměřujeme na pomoc při podání návrhů, odvolání a žalob k soudu, doprovod k jednáním, pomoc při řešení běžných životních problémů (s bydlením, dluhy, rodinnými vztahy, hledáním práce....)

2. Terapeutická činnost – nabízíme individuální, případně rodinnou terapii, která umožňuje lépe porozumět vlastnímu životnímu příběhu i jeho temným stránkám a začít psát příběh nový, bezpečný vůči sobě i druhým lidem.

Služby v programu jsou bezplatné a diskrétní.

 

Projekt byl realizován za finanční podpory Ministerstva vnitra ČR a Moravskoslezského kraje“