PĚSTOUNI

Vážení pěstouni a poručníci, velmi si vážíme vaší záslužné cesty, po které jste se rozhodli jít a vytvořit tak s dětmi, které neměly to štěstí, vyrůstat ve své původní rodině, náhradní rodinu. Rádi bychom se stali vašimi průvodci po této náročné cestě plné všedních starostí, ale i radostí.

Nabízíme vám nejen možnost stát se vaší podpůrnou organizací na základě dohody o výkonu pěstounské péče, ale také spoustu zajímavých vzdělávacích aktivit.

Budeme se těšit na setkání s Vámi!

klíčoví pracovníci organizace

Mgr. Lenka Honsárková, Dis.

Mgr. Jana Alžběta Mikulíková