SUPERVIZE

Supervize představuje důležitou oblast profesního růstu. Jejím smyslem je rozvíjet pracovní dovednosti supervidovaných, posilovat vztahy v týmu a nacházet řešení problematických situací. V procesu supervize poskytuje supervizor supervidovanému zpětnou vazbu k jeho práci.

Tento stále více žádaný nástroj práce s lidmi vznikl původně v psychoterapeutickém prostředí. Později se supervize začala využívat i v dalších oblastech jako je sociální práce, školství a zdravotnictví.

V posledních letech je ale stále více žádána a oceňována i v dalších oblastech práce s lidmi mimo pomáhajících profesí. Rozšířila se do managementu, pracovních týmů i výrobních organizací.

Nabízíme individuální i skupinovou formu supervize.

Kontakt:

Bc. Lenka Honsárková, Dis.

mobil: 725 118 957

e-mail: centrumlabyrint@centrum.cz