VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

Vaše stížnosti a připomínky jsou pro nás cennými podněty, které pomáhají zvyšovat kvalitu, zlepšovat náš přístup, uvědomit si chyby a učit se z nich.

 

Stížnost můžete podat těmito způsoby:

1. Ústně (osobně či telefonicky na telefonní kontakty: 608 575 384 a 725 118 957 nebo také zprostředkovaně prostřednictvím zástupce) v prostorách provozovny, případně při kontaktu v terénu kterémukoli pracovníkovi centra.

2. Písemně dopisem na adresu provozovny: Centrum Labyrint z.s., Palackého 134, 738 01 Frýdek-Místek, zaslaným poštou nebo e-mailem na adresu: centrumlabyrint@centrum.cz, případně osobním doručením klíčovému pracovníkovi v provozovně či v terénu nebo do schránky umístěné v čekárně před vstupem do provozovny. 

3. Anonymně písemně dopisem na adresu provozovny: Centrum Labyrint z.s., Palackého 134, 738 01 Frýdek-Místek, zaslaným poštou nebo e-mailem na adresu: centrumlabyrint@centrum.cz, případně telefonicky nebo do schránky umístěné v čekárně před vstupem do provozovny. 

Stížnosti vyřizujeme v co nejkratší možné lhůtě, maximálně do 30 kalendářních dnů od převzetí či doručení stížnosti.

V případě nespokojenosti s výsledkem vyřízení vaší stížnosti máte možnost dále se obrátit v rámci organizační struktury organizace na výbor spolku na adresu sídla spolku: Centrum Labyrint z.s., V. Blodka 82, 739 25 Sviadnov.

V případě nespokojenosti s vyřízením vaší stížnosti výborem spolku může být tato dále směřována také těmto institucím:

 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje vedoucí oddělení sociální ochrany, Adresa: 28. Října 117, 702 18 Ostrava Telefon: 595 622 148 vedoucí odboru sociálních věcí Adresa: 28. Října 117, 702 18 Ostrava Telefon: 595 622 150

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor ochrany práv dětí

Adresa: Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2

 

Kancelář veřejného ochránce práv

Adresa: Údolní 39, 602 00 Brno Telefon: 542 764 333 e-mail: podatelna@ochrance.cz

 

Děkujeme, pracovníci Centra Labyrint z.s.