ASISTOVANÝ KONTAKT

Jedná se o podporované setkávání rodičů s dětmi za přítomnosti odborného pracovníka naší organizace. Cílem je volné rozvíjení vzájemných vztahů mezi dítětem a rodičem, u kterého dítě nežije.

Nejčastěji rodiče přichází na doporučení sociální pracovnice nebo soudu. Přestože vzájemné vztahy rodičů nemusí být pozitivní, jsou ochotni se spolu dohodnout na průběhu setkávání v naší provozovně nebo na jiném neutrálním místě - dětské herně, na hřišti... S rodiči je sepsána smlouva o realizaci setkávání, jsou seznámeni s pravidly asistovaných kontaktů a je dohodnut také přesný časový harmonogram. Vzhledem k dobrovolnosti bývá služba poměrně úspěšná a zpravidla dochází ke zlepšení vztahu dítěte k rodiči.

Pokud se rodiče nedokáží domluvit na tom, jak se bude dítě setkávat s rodičem, se kterým nežije, nařídí asistované kontakty soud. Jedná se často o případy zjevných manipulací, kdy došlo k vážnému narušení vztahu dítěte k jednomu z rodičů. Dítě se s rodičem nevidělo několik měsíců, někdy i let. V těchto případech je důležitá souběžná práce s dítětem i oběma rodiči v rámci rodinné terapie. Soudní nařízení se osvědčují zejména u mladších dětí.

Ve všech případech, kdy je kontakt dítěte s jedním z rodičů obtížný, napomáháme zlepšení vzájemných vztahů, aby se spolu děti a rodiče mohli opět bezproblémově stýkat.

 

PODMÍNKY A PRAVIDLA ASIST.KONTAKTU.pdf (148525)