ASISTOVANÉ PŘEDÁVÁNÍ DÍTĚTE MEZI RODIČI

Jedná se o předávání dítěte tomu rodiči, se kterým má dítě určený styk (soudně nebo dohodou) a to v případech, kdy nelze zajistit, aby si rodič dítě vyzvedával v místě bydliště nebo na veřejném místě a dále v případech, kdy by mohlo docházet ke slovnímu napadání jednoho z rodičů nebo rodičů navzájem.

Předávání probíhá v prostorách naší provozovny či na jiném neutrálním místě dle domluvy za přítomnosti odborného pracovníka naší organizace.

Předávání mohou navazovat na předchozí asistovaná setkávání. Rodič, který se dříve s dítětem setkával, si ho nyní pouze přebírá za přítomnosti odborného pracovníka, aby se tak předcházelo případným konfliktům mezi rodiči nebo úzkosti dítěte, pokud má stále obavy s rodičem samo odcházet. S rodiči je sepsána nová smlouva o realizaci asistovaných předávání, stanovena pravidla, počet a časový harmonogram předání.

Asistovaná předávání mohou probíhat na základě žádosti rodičů, doporučení sociální pracovnice nebo soudu, a to i bez předchozích setkávání. S rodiči je sepsána smlouva a stanovena pravidla, kterými se předávání řídí.

V krajním případě mohou být předávání nařízena soudně.