PROVÁZENÍ PĚSTOUNSKOU PÉČÍ

Pěstouni na své náročné a chvályhodné cestě nezůstávají sami. Každá pěstounská rodina v souladu se zákonem získává svou podpůrnou organizaci, která ji na základě dohody provází. Znamená to, že pracovník organizace, s níž má pěstoun uzavřenou dohodu o výkonu pěstounské péče, musí být v osobním styku s pěstouny a s dětmi svěřenými do jejich péče minimálně jednou za dva měsíce. Tento pracovník - říká se mu klíčový - pak má za úkol sledovat naplňování sepsané dohody.

Klíčový pracovník rodinu pravidelně navštěvuje, a to nejčastěji přímo u ní doma. Možná je ale také návštěva dítěte ve škole apod. Návštěva doma je vždy dopředu domluvená (žádné přepadovky), trvá v běžných případech okolo dvou hodin, kdy část času je věnována povídání s vámi – pěstouny – a druhá část hře či povídání s dětmi.

Hlavním úkolem klíčového pracovníka je pěstounské rodině pomáhat, podporovat ji, konzultovat případné problémy, poradit, případně zajistit péči potřebného odborníka – například psychologa, psychoterapeuta, speciálního pedagoga anebo zorganizovat kontakt dítěte s jeho původní rodinou.

Bude pro nás velkou ctí, když nám dovolíte stát se právě Vaší podpůrnou organizací. Pokud zvažujete uzavření dohody o výkonu pěstounské péče s naší organizací a máte nějaké otázky, neváhejte nás kontaktovat.