VZDĚLÁVÁNÍ PĚSTOUNŮ NA ROK 2019

Dovolujeme si Vás seznámit s aktuální nabídkou vzdělávání pro pěstouny a poručníky. Pokud byste si z naší nabídky nevybrali, neváhejte nás oslovit s konkrétním požadavkem nebo dotazem.

Naše vzdělávací akce stojí především na přátelské atmosféře, zkušených lektorech a interaktivním přístupu, který Vás zapojí do děje. Všechny akce pořádáme tak, abyste jako pečující osoby zvládly absolvovat povinných 24 hodin vzdělávání s pohodou a beze stresu.

U vícedenních vzdělávacích akcí, které pořádáme, zajišťujeme péči o děti formou zábavného programu.

Jednodenní semináře se budou konat v našich prostorách v Národním domě ve Frýdku-Místku.

Kapacita seminářů je 10 osob. Organizátor si vyhrazuje právo zrušit akci při nenaplnění minimální kapacity.

Vzdělávání je pro osoby pečující, které mají s naší organizací uzavřenu dohodu o VPP, zdarma. 

Ceny za jednotlivé vzdělávací akce jsou platné pro náhradní rodiče, kteří nemají uzavřenou dohodu o výkonu pěstounské péče s naší organizací. Těm po dohodě s jejich klíčovým pracovníkem proplatí vzdělávací akci jejich doprovázející organizace.

 

Kontakt:

Bc. Lenka Honsárková

E:mail: centrumlabyrint@centrum.cz 

Tel: 725 118 957