NABÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ O ROZSAHU 6 VYUČOVACÍCH HODIN

Asistované kontakty

Lektor: Bc. Lenka Honsárková

Cena: 1.200,- Kč (včetně DPH)

Obsah školení:

Realizace asistovaného kontaktu je zodpovědné, podpůrné a pro dítě bezpečné setkávání s lidmi, kteří k němu patří a jejichž dosavadní kontakt byl nějakými okolnostmi narušen. Seminář představuje metodiku přípravy a realizace asistovaného kontaktu mezi rodiči a dětmi, zároveň přináší možnost odpovědí na časté dotazy.

Termín konání: dle zájmu       Přihlášení do ...........

Identita dítěte

Lektor: Bc. Lenka Honsárková

Cena: 1.200,- Kč (včetně DPH)

Obsah školení:

Budování identity dítěte je nejtěžší výchovný úkol v moderní společnosti. Pro dítě jsou rodiče nejdůležitějšími lidmi na světě. Na jejich chování ve značné míře závisí i to, jakého člověka z něho vychovají a jak se dokáže vyrovnat s vlastním životem. Jak je to ale v případě dětí v náhradní rodinné péči ? jaká je jejich cesta?

Termín konání: dle zájmu          Přihlášení do ........

Kniha života

Lektor: Bc. Lenka Honsárková

Cena: 1.200,- Kč (včetně DPH)

Obsah školení:

Každý má někoho a někam patří a s někým tvoří tu svou smečku či rodinu. V případě dětí v náhradní rodinné péči je někde obtížné navázat tam, kde se pouto přerušilo. Jak začít a kdy je ten správný čas o tom mluvit, co vše bychom měli dětem v náhradní péči říct? Praktické ukázky možných prvků při tvorbě knihy života.

Termín konání: dle zájmu       Přihlášení do .........

Mluvíme se školkou, školou

Lektor: Bc. Lenka Honsárková

Cena: 1.200,- Kč (včetně DPH)

Obsah školení:

Inkluzivní vzdělávání neboli společné vzdělávání, je založeno na přesvědčení, že všichni žáci mají právo být vzděláváni ve skupinách se svými vrstevníky a mají právo být vzděláváni ve školách v místě bydliště. Učitelé, rodiče i další zainteresovaní spolupracují a mají k dispozici dostatečné a odpovídající zdroje, které zohledňují potřeby začleněného žáka. Mnohdy vychovatelé či pečující o dítě jsou v nevýhodě z důvodu nedostatku informací či zdrojů, které mohou využít. Pojďme si povídat o tom, co je inkluzivní vzdělávání, na co mají nárok naše děti ve škole, ať už s diagnózou či bez ní. (Klíčová slova: Inkluze, Individuální vzdělávací plán dítěte, Pedagogicko-psychologická poradna, Speciálně pedagogická centra aj.)

Termín konání: dle zájmu          Přihlášení do ......

Trauma a ztráty očima dítěte

Lektor: Bc. Lenka Honsárková

Cena: 1.200,- Kč (včetně DPH)

Obsah školení:

K dětským duševním traumatům nedochází jen důsledkem katastrofických událostí, ale i v důsledku událostí, jimž je často věnována jen minimální pozornost: drobné autonehody, invazivní lékařské zákroky, přírodní katastrofy, náhlé odloučení apod.. Základní pravda je, že dospělí mají nejprve věnovat pozornost vlastnímu emočnímu stavu, protože děti mohou uvolnit své napětí pouze v přítomnosti klidného, schopného a konejšivého dospělého. To, kdo jsme, je důležitější než to, co děláme.

Termín konání: dle zájmu      Přihlášení do .........