PĚSTOUNI PĚSTOUNŮM ANEB VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ A NÁZORŮ

Moderátor: Mgr. Jana Alžběta Mikulíková, Bc. Lenka Honsárková

Cena: 440,- Kč (včetně DPH)

Obsah: Dvouhodinové setkání pěstounů a poručníků za účelem vzájemného sdílení radostí i starostí každodenního života dětí a náhradních rodičů. Témata přinášejí náhradní rodiče sami, dá se využít také poradenských služeb centra.

Termín konání: dle zájmu