PĚSTOUNI PĚSTOUNŮM ANEB VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ A NÁZORŮ

Moderátor: Mgr. Jana Alžběta Mikulíková, Bc. Lenka Honsárková

Cena: 440,- Kč (včetně DPH)

Obsah: Dvouhodinové setkání pěstounů a poručníků za účelem vzájemného sdílení radostí i starostí každodenního života dětí a náhradních rodičů. Témata přinášejí náhradní rodiče sami, dá se využít také poradenských služeb centra.

Termín konání: pátek 16.3.2018 (15,00 – 17,00 hod.)          Přihlášení do 9.3.2018

Termín konání: pátek 13.4.2018 (15,00 – 17,00 hod.)          Přihlášení do 6.4.2018

Termín konání: pátek 18.5.2018 (15,00 – 17,00 hod.)          Přihlášení do 11.5.2018

Termín konání: pátek 15.6.2018 (15,00 – 17,00 hod.)          Přihlášení do 8.6.2018