MEDIACE

Mediace je způsob řešení sporů a konfliktů, jehož cílem je uzavření dohody.

Základem mediace je, že mezi znesvářené strany vstoupí třetí, nezávislá osoba, tzv. mediátor, který se stává prostředníkem ke smírnému řešení sporných otázek. Podmínkou je, že mediátor musí být naprosto nestranný, aby neovlivňoval druhou stranu a nemohl ji tak napříkad přimět akceptovat jako kompromis řešení, jež by pro ni bylo nevýhodné. Mediace podporuje osobní angažovanost klientů.

Mediace není doporučována pro konflikty, kde jedna nebo více stran nepřekonatelně touží po odvetě, a nelze ji použít tam, kde právo stanoví autoritativně práva a povinnosti stran (např. omezení svéprávnosti).

Nabízíme Vám mediace ve všech civilních sporech - sousedské konflikty, spory na pracovištích, např. mezi kolegy i nadřízeným a podřízeným a samozřejmě také v oblasti rodinné.

Výhody mediace oproti soudnímu řízení:

  • zohlednění zájmů, kterým by u soudu nebyla věnována pozornost,

  • nižší náklady na řešení a následky konfliktů,

  • flexibilní a jedinečné řešení konfliktu, šité na míru konkrétním stranám.

Příklady oblastí, ve kterých je možné využít rodinnou mediaci:

  • urovnání porozchodových a porozvodových sporů

  • vícegenerační spory

  • příbuzenské spory (mezi rodiči a dětmi)

  • manželské spory, předmanželské smlouvy

  • spory o výchovu, výživné a styk s dětmi

  • finanční vztahy mezi rodinnými příslušníky (neshody kolem rozpočtu rodiny, nakládání s penězi)

  • dědické spory

Před samotným zahájením mediačního sezení se mezi mediátorem a stranami uzavírá mediační smlouva. Je zvykem, že o náklady na mediaci se dělí znesvářené strany 50:50.

Mediace probíhá v příjemné konzultovně s občerstvením, obvyklá doba jednoho sezení je 3 hodiny. Samozřejmostí je absolutní diskrétnost ze strany mediátora.