RODINNÁ TERAPIE

Rodinná terapie je zkrácený název pro rodinnou psychoterapii.  Rodinná terapie může přispět k léčbě dětských i dospělých pacientů, kteří chronickou nemocí podvědomě reagují na nejrůznější emoční stavy. Je metodou hojně využívanou u dětských a dospívajících klientů, ale nejen u nich. Často se doporučuje k boji s psychosomatickými poruchami, poruchami chování atd.

Konzultace:

- konzultací se, pokud možno, účastní celá rodina, eventuelně její část, jež má zájem na řešení problémové situace a terapeut

- většinou se uskuteční 1-10 sezení v době do 1 - 2 let ve frekvenci jedno sezení za 2-4 týdny, délka sezení je přibližně 50 minut

- společná práce je nejčastěji zaměřena na analýzu stávajícího způsobu komunikace v rodinném systému, rozvoj nových možností a dovedností komunikace a na řešení vztahových problémů či problémů osobních, pokud vyplývají ze vztahového kontextu

Jaký je cíl rodinné terapie?

- seznámit se s mechanismy opakujících se problémů, pomoci najít rodině cestu ze začarovaného kruhu a aktivovat vlastní úzdravné síly rodiny

Jak poznáte, že právě Vaše rodina potřebuje rodinou terapii?

Občasné potíže jsou součástí života každé rodiny, avšak dostanou-li se na denní pořádek, mají-li dopad na pohodu celé rodiny, eventuelně odrážejí-li se např. na školním výkonu nebo zdraví dítěte nebo dospělého, pak již by tato situace zasloužila Vaši aktivní pozornost.