O NÁS

Centrum Labyrint z.s. je nezisková organizace, jejímž posláním je podpora rodiny i jednotlivce, kteří o to projeví zájem a provázení rodin při výkonu náhradní rodinné péče tak, aby děti v těchto rodinách měly odpovídající péči s ohledem na jejich potřeby, zájmy a původní prostředí.


V současnosti nabízí služby pro náhradní rodiny – doprovázení náhradních rodin na základě uzavřených dohod o výkonu pěstounské péče a organizaci povinného vzdělávání pro pěstouny a poručníky. 


Má pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí a to konkrétně k:

- vyhledávání dětí, na které se sociálně-právní ochrana zaměřuje

- pomoci rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě
 
- poskytování nebo zprostředkování rodičům poradenství při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené
 
- pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou
 
- zřizování a provoz zařízení odborného poradenství pro péči o děti
 
- uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče
 
- poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž pověřená osoba uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče, při výkonu pěstounské péče a sledování výkonu pěstounské péče, pokud osoba pečující o tuto službu požádá, je pověřená osoba povinna výchovnou a poradenskou péči poskytnout
 
- poskytování odborného poradenství a pomoci žadatelům o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče a poskytování poradenské pomoci fyzickým osobám vhodným stát se osvojiteli nebo pěstouny a osvojitelům nebo pěstounům v souvislosti s osvojením dítěte nebo svěřením dítěte do pěstounské péče