O NÁS

Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby

 

Naším posláním je pomáhat dětem, které žijí v náhradních rodinách a podporovat jejich pečovatele, které doprovázíme a poskytujeme jim poradenství, potřebnou podporu a zajišťujeme služby dle jejich potřeb. Snažíme se o to, aby celá rodina byla spokojená a všem jejím členům se dobře žilo.

 

CÍLE:

- pomáháme náhradním rodičům zajistit aktuálně definované potřeby a podporujeme je při naplňování jejich povinností vyplývajících ze zákona

- podporujeme a doprovázíme náhradní rodiče ve snahách o zdravý vývoj jejich dětí

- zajišťujeme bezpečný kontakt s původní rodinou či blízkou osobou s ohledem na konkrétní potřeby dítěte

 

CÍLOVÁ SKUPINA:

- pečující osoby s dětmi, které jsou jim svěřeny do některé z forem náhradní rodinné péče a mají s námi uzavřenu dohodu o výkonu pěstounské péče, včetně jejich vlastních dětí a partnerů

- děti v obtížné životní situaci, kterou nedokážou samy řešit § 6 Zák. o soc. právní ochraně dětí

-zájemci a žadatelé o NRP

Působnost je vymezena v rámci Moravskoslezského kraje.

 

ZÁSADY ČINNOSTI:

- individuální přístup

- respektující a partnerský přístup

- podpora samostatnosti rodin

 


Máme pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí a to konkrétně k:

- vyhledávání dětí, na které se sociálně-právní ochrana zaměřuje

- pomoci rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě
 
- poskytování nebo zprostředkování rodičům poradenství při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené
 
- pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou
 
- zřizování a provozu zařízení odborného poradenství pro péči o děti
 
- uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče
 
- poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž pověřená osoba uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče, při výkonu pěstounské péče a sledování výkonu pěstounské péče, pokud osoba pečující o tuto službu požádá, je pověřená osoba povinna výchovnou a poradenskou péči poskytnout
 
- poskytování odborného poradenství a pomoci žadatelům o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče a poskytování poradenské pomoci fyzickým osobám vhodným stát se osvojiteli nebo pěstouny a osvojitelům nebo pěstounům v souvislosti s osvojením dítěte nebo svěřením dítěte do pěstounské péče